Polityka prywatności Prawda Futbolu

Od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać tak zwane RODO – czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W związku z tym, każdego Pasjonata chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu jego danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

PASJONACIE!!!

Kto będzie Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorami Twoich danych będzie:

Roman Kołtoń ROKO PRESS, ul. Bernardyńska 16 B m 57, 02-904 Warszawa, NIP 5211774994

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji konta w Sklepie lub dokonywania w nim zakupów.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych i jaka jest podstawa prawna?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO):

 1. założenia i prowadzenia konta
 2. realizacji zamówień złożonych w Sklepie internetowym na podstawie zawarcia i wykonania łączącej nas umowy,

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO.):

Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych m.in.:

 • udzielania odpowiedzi na reklamacje,
 • realizacji prawa do odstąpienia od umowy,
 • dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji konta i dokonywania zakupu w Sklepu.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, będą przechowywane przez okres:

 1. Obowiązywania umowy zawartej z nami, a po jej zakończeniu, w związku z ciążącym na nas obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przechowywania dowodów księgowych);
 2. Niezbędny do dochodzenia przez nas roszczeń w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Udostępnienie danych

Twoje dane osobowe udostępniamy jedynie podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają:

 • usługi płatnicze,
 • kurierskie lub pocztowe,
 • usługi hostingowe.

Dane są również udostępnione firmie zajmującej się obsługą informatyczno-techniczną Sklepu:

Allset Marcin Talik, os. Osiedle 700-lecia, nr 33/29, 34-300 Żywiec, NIP: 5532536324, REGON: 367196496.

Ponadto możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jakie posiadasz prawa?

Informujemy, że posiadasz:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania (możliwe będzie ich przechowywanie),
 • prawo do przenoszenia danych (dane zostaną przesłane innemu administratorowi),
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto informujemy, że masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected]